Accountantsdiensten

Kennis Accountancy kijkt met u achterom en vooruit.
Wij stellen niet alleen cijfers op, maar weten deze ook kritisch te beoordelen.
Een goede, overzichtelijke jaarrekening is belangrijk voor u als ondernemer.
U ziet waar uw bedrijf staat en op basis van de cijfers kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van uw bedrijf.

BELASTINGADVIES EN FISCALE DIENSTVERLENING

De veranderingen in de fiscale wetgeving gaan snel.
Kennis Accountancy kent de financiële regels die het Nederlandse belastingstelsel heeft voor u als ondernemer.
Samen zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Voor u als ondernemer staat de business centraal.
Een goede financiële administratie is echter onmisbaar.
Iedere dag wordt u geconfronteerd met nieuwe vragen en uitdagingen.
Om steeds de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk dat u snel inzicht hebt in de prestaties van uw onderneming.
Uw financiële administratie is het kompas, dat op elk moment aangeeft of u nog op de juiste koers ligt.
En op welke punten u eventueel moet bijsturen.

PERSONEEL- EN SALARISADMINISTRATIE

Personeel is een belangrijke en complexe factor in een onderneming.
Dat komt door de uitgebreide wet- en regelgeving in Nederland.
De hieruit voortvloeiende administratieve verplichtingen vergen veel kennis en tijd.
Kennis Accountancy levert op dit gebied ondersteuning en wij spelen op een adequate manier in op veranderingen in het sociale en fiscale stelsel.

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

Kennis Accountancy kan u helpen bij de volgende juridische activiteiten: samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, risicovolle transcties, aansprakelijkheden, huurcontracten en beëindigingsovereenkomsten.

STARTERSBEGELEIDING

Een deugdelijk ondernemingsplan opstellen.
Krediet aanvragen bij een bank.
Contacten onderhouden met de belastingdienst en Kamer van Koophandel.
Bij het beginnen van een eigen onderneming komt er van alles en nog wat op u af.
Kennis Accountancy helpt u daarbij, zodat u direct een vliegende start maakt.